Tuyển sinh

*Vui lòng điền thông tin và nhấn nút “gửi” để được liên hệ tư vấn tuyển sinh:

Độ tuổi của bé
Họ tên*
Địa chỉ
Số điện thoại*
E-mail*
Nội dung

Học phí

Thời gianTheo thángTheo kỳ(4 tháng)Theo năm(12 tháng)
Phí nhập học1.000.000 (1 năm 1 lần)
Học phí3.000.000 VND/tháng
(thứ Hai – thứ Sáu)
11.400.000 VND/kỳ
(thứ Hai – thứ Sáu)
32.400.000 VND/năm
(thứ Hai – thứ Sáu)
3.380.000 VND/tháng
(thứ Hai – thứ Bảy)
12.844.000 VND/kỳ
(thứ Hai – thứ Bảy)
36.504.000 VND/năm
(thứ Hai – thứ Bảy)
Bữa ăn50.000/ngày (có ăn Sáng)
70.000/ngày (có ăn Sáng và ăn Tối)
40.000/ngày (không ăn Sáng)

Phân lớp

Sydney12-24 tháng
London24-36 tháng
Newyork3-4 tuổi