Một ngày của trẻ ở trường

07:00

Đón trẻ
Ăn sáng
Thể dục buổi sáng

08:30

Hoạt động song ngữ
(tiếng Việt/tiếng Anh)

10:00

Ăn trưa
Đọc sách truyện mỗi ngày
Nghỉ trưa

14:00

Ăn chiều
Hoạt động song ngữ
(tiếng Việt/tiếng Anh)

16:00

Chơi tự do
Trả trẻ